TIN NỘI BỘ

content.title
Toyota Cầu Diễn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên năm 2017
Ban lãnh đạo Toyota Cầu Diễn quyết định triển khai đợt Khám sức khỏe thường niên cho toàn thể CBCNV. Đây là hoạt động thường niên nhằm kiểm tra, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên.
Đọc tiếp