Toyota Cầu Diễn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên năm 2017

09/09/2017 02:00

Nhận thức được con người luôn là nhân tố quan trọng trong bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào, đảm bảo sức khỏe cho người lao động là tuân thủ luật lao động và là tiền đề nâng cao hiệu suất công việc, Ban lãnh đạo Toyota Cầu Diễn quyết định triển khai đợt Khám sức khỏe thường niên cho toàn thể CBCNV. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi khám sức khỏe:

Tư vấn bán hàng
Yêu cầu hỗ trợ