TIN TỔNG HỢP

content.title
Toyota Cầu Diễn thông báo tạm thời đóng cửa đại lý phòng chống covid 19
Nhằm bảo vệ sức khỏe và vì sự an toàn của mỗi cá nhân, khách hàng và cộng đồng. Đồng thời tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về phòng chống Covid-19. Để có thể hỗ trợ Khách hàng một cách tốt nhất trong thời gian tạm dừng hoạt động phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi tăng cường Hỗ trợ Online và Cứu hộ khẩn cấp.
Đọc tiếp