TUYỂN DỤNG

content.title
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Để phát triển ổn định và bền vững trong bối cảnh hội nhập, Toyota Cầu Diễn (TCD) luôn chú trọng đến việc cải thiện năng lực cạnh tranh toàn diện, trong đó khả năng cạnh tranh thu hút nhân tài thông qua các chính sách về lương và phúc lợi được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của nhân viên, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.  
Đọc tiếp