Tin tuyển dụng

03/04/2017

Tuyển Nhân viên thu mua xe đã qua sử dụng tháng 04/2017

Loại xe: Tuyển Nhân viên thu mua xe đã qua sử dụng tháng 04/2017
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
Toyota Cầu Diễn là Đại lý được Toyota Việt Nam ủy quyền cho phép kinh doanh mua và bán xe Toyota đã qua sử dụng có […]
06/03/2017

Tuyển Nhân viên Sales & Marketing Tháng 3/2017

Loại xe: Tuyển Nhân viên Sales & Marketing Tháng 3/2017
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
Toyota Cầu Diễn là Đại lý được Toyota Việt Nam ủy quyền cho phép kinh doanh mua và bán xe Toyota đã qua sử dụng có […]
06/03/2017

Tuyển Chuyên viên Pr – Marketing tháng 3/2017

Loại xe: Tuyển Chuyên viên Pr – Marketing tháng 3/2017
Năm SX:
Giá:
Tình trạng:
Toyota Cầu Diễn là Đại lý được Toyota Việt Nam ủy quyền cho phép kinh doanh mua và bán xe Toyota đã qua sử dụng có […]